Zašto turski jezik?

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, kruzeru i svim onim mestima koje danas nude posao van matične zemlje.

Mnogi polaznici kurseva turskog opredeljuju se za učenje ovog jezika radi boljeg razumevanja turske kulture i tradicije koja je ostavila traga na našim prostorima. Turski jezik ne korisiti arapsko pismo, već latinski alfabet od 29 slova. Osim toga, gramatika ovog jezika je jednostavna i veoma laka za savladavanje.Redovno pohađanje časova i korišćenje odgovarajućih udžbenika, uz samostalno širenje znanja kroz tursku muziku, filmove i serije, učiniće da brzo progovorite i savladate turski jezik.

 • Turski jezik je po broju ljudi koji ga govore šesti jezik na svetu.
 • Izuzetno je harmoničan jezik, sa osam samoglasnika u alfabetu.
 • U gramatici postoje striktna pravila, zanemarljivo malo je izuzetaka.
 • Po svojoj strukturi toliko je logičan, da je ova struktura uzeta kao osnova za veštački jezik, esperanto. Nove reči se dobijaju tako što se sufiksi dodaju na koren reči.
 • Učiti jedan orijentalni jezik potpuno je drugačije i specifično iskustvo.
 • U turskom jeziku se nikada ne menja koren reči, već se nove reči dobijaju tako što se nastavci dolepljuju na koren. Sama struktura čini da učenje jezika bude lako.
 • Tursko pismo se sastoji od 29 glasova.
 • U turskom jeziku ne postoji rod!

 • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Moguce je i 3x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Fond časova je od 24 do 40 dvočasa
 • Termini se dogovaraju sa polaznicima
 • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
 • Materijal je uključen u cenu