Španski jezik

Priprema za D.E.L.E.

Ako planirate da studirate, nastavite školovanje na španskom govornom području, ili vam je potrebna međunarodno priznata diploma španskog jezika, onda je kurs španskog jezika koji organizujemo kao pripremu za DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) ispita najbolji način da se spremite. Pripreme za polaganje DELE ispita su zahtevne, a sam ispit traje iz četiri dela. Ispiti se organizuju dva puta godišnje i to u maju i oktobru.

Diploma DELE je priznata svuda u svetu i može vam otvoriti mnoga vrata. Priznata je od strane državnih i privatnih sistema obrazovanja Omogućiće vam da lakše dođete do posla u bilo kojoj zemlji sveta, gde se zahteva znanje ovog jezika.

Pripreme za ovaj ispit su intenzivne i zahtevne. Ispit se sastoji iz četiri ili više delova što znači da obuhvata sve jezičke veštine (razumevanje slušanog teksta, razumevanje pisanog teksta, konverzacija tj. usmeno izražavanje i pisano izražavanje).

Kandidat sam bira nivo ispita koji želi da polaže u skladu sa svojim znanjem i potrebama. Polaganje se organizuje dva puta godišnje, u maju i oktobru.

Postoji 6 nivoa DELE ispita:

 • Diploma A1
 • Diploma A2
 • Diploma B1
 • Diploma B2
 • Diploma C1
 • Diploma C2

Testiranja za A1 i A2 diplome  se sastoji iz četiri dela: razumevanje teksta, razumevanje slušanog teksta, pismeno izražavanje i konverzacija.

Testiranje za B1 i B2, kao i za C1 i C2 diplome se sastoji iz sledećih delova: razumevanje teksta, pismeno izražavanje, razumevanje slušanog teksta, test gramatike i vokabulara, konverzacija.

 • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Fond časova je 24 dvočasa
 • Termini se dogovaraju sa polaznicima
 • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
 • Materijal je uključen u cenu