Ruski jezik

Standardni

Kroz naše kurseve naučićete da aktivno koristite ruski jezik i da se tečno, tačno i sa sigurnošću koristite ovim jezikom bilo u svakodnevnim neformalnim situacijama, bilo u formalnim poslovnim situacijama. Sistematičnim razvojem sve četiri veštine-slušanja, govora, čitanja i pisanja vaše znanje i upotreba ruskog jezika će brzo dostići željeni nivo. Standardni kursevi su odlični za početnike koji žele da se detaljno bave gramatikom i postupno da grade svoje znanje.

Veoma smo ponosni na svoje dosadašnje rezultate na polju popularizacije učenja ruskog jezika u našoj sredini. Prethodnih godina naše kurseve ruskog jezika pohađao je veliki broj polaznika u veoma malim grupama, do 6 polaznika. Imali smo polaznike na svim nivoima standardnih kurseva od A1 do C2,  a takođe i na kursevima za filologe, kojima smo pomogli da veoma uspešno polože svoje ispite na fakultetu. Naši polaznici veoma spremni polažu i testove ТРКИ, Instituta Puškina i imaju visok nivo prolaznosti.

Svi programi prate Zajednički evropski okvir i u ponudi su svi nivoi – A1, A2, B1, B2, C1, C2

Programi i metode su zasnovani na komunikativnom pristupu i rađeni po evropskim standardima.

  • Mogu se prilagoditi potrebama polaznika
  • Podrazumevaju rad u prijatnoj atmosferi u centru grada
  • Omogućeno besplatno testiranje

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu