Ruski jezik

Konverzacijski

Konverzacijski kurs ruskog jezika namenjen je polaznicima koji žele da obnove ili usavrše znanje ruskog jezika i da pasivno poznavanje pretvore u aktivnu upotrebu istog. Naši konverzacijski kursevi će vam omogućiti da se slobodno služite ruskim jezikom u formalnim i neformalnim situacijama u zavisnosti od nivoa znanja. Pre svega naučićete da koristite savremen ruski jezik.

Teme koje obrađujemo su raznovrsne i idu od svakodnevne komunikacije i caskanja, preko diskusija, dešavanja u svetu putovanja i turizma, modernog načina života do poslovnih tema.

U zavisnosti od nivoa znanja nudimo vam četiri kursa:

  • KONVERZACIJSKI I – namenjen polaznicima koji su savladali osnove ruskog jezika, ali ne i konverzaciju.
  • KONVERZACIJSKI II – namenjen je polaznicima koji su savladali A2 i B1 nivo
  • KONVERZACIJSKI III – namenjen je polaznicima koji su savladali B2 nivo
  • KONVERZACIJSKI IV – namenjen je polaznicima koji su savladali C1 nivo i planiraju da žive ili rade u inostranstvu

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu