Norveški jezik

Priprema za Norskprøve

Norskprøve kvalifikuje kandidata za sertifikat o znanju jezika na nivou A1, A2 ili B1. Na testu se ne može pasti, ali na bilo kojem njegovom delu se može se dobiti procena da je nivo kandidatovog znanja “ispod A1”. Test se sastoji iz dva dela: pismenog i usmenog. Kandidat može polagati pismeni i usmeni deo ispita u odvojenim rokovima. S obzirom na to da testovi pokrivaju više nivoa znanja jezika, moguće je dobiti različitu ocenu na svakom delu testa.

Ukoliko želite da živite i radite u Norveškoj, za pronalaženje posla, produžetak školovanja i regulisanje statusa – potrebno je da imate položene ispite norveškog jezika u odgovarajućem nivou. Zvanične i u Norveškoj priznate sertifikate o znanju jezika – Norskprøve, izdaje komisija Norsk språktest.

  • Kurs se održava 3-4x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je od 24 do 40 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu