Norveški jezik

Konverzacijski

Norveški jezik pripada grupi severnogermanskih jezika indoevropskog porekla. Govori ga oko 4,5 miliona ljudi u Norveškoj i oko milion ljudi u drugim skandinavskim zemljama i Severnoj Americi. Norveški jezik ima dve zvanične forme: književni i novonorveški. Književni norveški se koristi u zvanične svrhe, u urbanijim sredinama, nastavi, književnosti, dok se novonorveški zasniva na ruralnim dijalektima i pretežno se koristi upravo u ruralnim područjima. Posebno je zanimljiv podatak da ljudi koji govore švedski i norveški se uglavnom veoma dobro razumeju. Uz to, pisana varijanta književnog norveškog je skoro ista kao i pisani danski.

Iako se uporedo sa konverzacijom radi gramatika izuzetno hrabrimo polaznike da što pre progovore. Počinjemo od jednostavnijih struktura pa se krećemo ka složenijim strukturama. Zastupljene su sve 4 jezičke veštine: govorenje, slušanje, čitanje i pisanje.Na početku obrađujemo teme kao što su opšte situacije iz života. Pristup svakom polazniku je individualan s obzirom na njegove potrebe, a preporučujemo rad u grupi jer se tako najbolje uvežbava konverzacija, širi vokabular i primenjuje gramatika. Naše grupe broje najviše do 6 polaznika.

 • Upoznate jezik i kulturu Norveške

 • Listajte sa nama aktuelne teme u Skandinaviji

 • Iz prve ruke saznate koje se fraze zaista koriste u živom govoru

 • Poboljšate svoje govorne i komunikativne sposobnosti i da pasivno znanje norveškog jezika pretvorite u aktivno

 • Proširite svoj fond reci, fraza i izraza

 • Naučite kako da komunicirate u poslovnim situacijama i poboljšate svoje prezentacione sposobnosti

 • Naučite kako da komunicirate u svakodnevnim situacijama

 • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Fond časova je 24 dvočasa
 • Termini se dogovaraju sa polaznicima
 • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
 • Materijal je uključen u cenu