Nemački jezik

Za medicinska i tehnička lica

Ovaj specijalizovani kurs medicinskog nemačkog Deutsch B1-B2 Pflege je pravi izbor ukoliko pripadate nekom od sledećih obrazovnih profila, a planirate tim poslom da se bavite u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj:

 • medicinska sestra tehničar

 • medicinska sestra vaspitač

 • medicinska sestra babica

 • medicinski radiolog

 • zdravstveni negovatelj

 • pedijatrijska sestra tehničar

 • laboratorijski tehničar

 • farmaceutski tehničar

 • ginekološko-akušerska sestra tehničar

 • fizioterapeutski tehničar

 • nutricionista dijabetičar

Šta ćete naučiti?

Polaznici ovog specijalizovanog kursa će steći znanja stručnog medicinskog nemačkog jezika, onako kako to propisuju standardi telc-a i medicinskih ustanova u Nemačkoj, a sve to u skladu sa zahtevima poslodavaca. To podrazumeva sve što je neophodno da jedan medicinski radnik ume da kaže na nemačkom u komunikaciji sa pacijentima tj. korisnicima staračkog doma, sa kolegama, lekarima, članovima porodice, ali i sa poslodavcima i zaposlenima u nadležnim državnim institucijama.

 • Kako se prima pacijent i uzima anamneza?

 • Koje standarde i procedure rada je neohodno znati već prvog radnog dana?

 • Koja sve dokumentacija postoji?

 • Sa znanjem medicinskog nemačkog postaćete konkurentniji na tržištu rada

 • Kako savladati kulturološke izazove i razlike?

 • Svakodnevni izrazi koje ljudi koriste.

 • Kako se adekvatno komunicira sa pacijentom tj. korisnikom staračkog doma?

 • Kako da postavljate prava pitanja.

2000px-menschliche_handknochen_deutsch-svg