Nemački jezik

Priprema za Goethe Zertifikat

Goethe Zertifikat Deutsch je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja nemačkim jezikom.

Ako želite da radite ili studirate u Nemačkoj,  neophodan je sertifikat sa Goethe instituta. On Vam olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima nemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu nemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije.

GOETHE sertifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije.

NIVOI GOETHE ISPITA

U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa novousvojenom skalom Zajedničkog evropskog jezičkog okvira koja podrazumeva šest nivoa znanja moguće je dobiti sledeće GOETHE sertfikate:

 • Goethe Zertifikat A1
  Potvrđuje posedovanje početnog nivoa znanja pojedinca, odnosno sposobnost snalaženja u jednostavnim  svakodnevnim situacijama u skladu sa njegovim neposrednim jezičkim potrebama.

 • Goethe Zertifikat A2
  Potvrđuje jezičku kompetentnost  koja odgovara osnovnom nivou, koji  je drugi na skali Zajedničkog evropskog jezičkog okvira. Podrazumeva mogućnost razumevanja svakodnevnih izraza upotrebljenih u poznatim situacijama (predstavljanje, snalaženje u gradu, kupovini…).

 • Goethe Zertifikat B1
  Potvrđuje sposobnost komunikacije i adekvatnog jezičkog ponašanja u situacijama koje zahtjevaju posedovanje osnovnog nivoa znanja jezika.

 • Goethe Zertifikat B2
  Potvrđuje jezičku kompetentnost za snalaženje u svakodnevnoj komunikaciji koja ne zahteva specijalizovano izražavanje.

 • Goethe Zertifikat C1
  Potvrđuje jezičku sposobnost za nesmetanu komunikaciju u različitim prilikama u društvu, na poslu ili studijama.

 • Goethe Zertifikat C2
  Potvrđuje komunikativnu kompetentnost u situacijama koje zahtevaju napredni nivo znanja nemačkog jezika, kao i opštekulturalnu informisanost o Nemačkoj.

Priprema za GOETHE ispite je sastavni deo naših kurseva nemačkog jezika, tako da nakon položenog završnog ispita u Language Workshop Centru možete bez dodatne pripreme polagati Goethe ispit i dobiti međunarodni sertifikat. Osnovni program je obogaćen dodatnim materijalom koji obuhvata tip vežbi kakve se pojavljuju na ispitu, a pažnja se posvećuje i individualnim potrebama polaznika.

Ispit za svaki od postojećih 6 nivoa sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo GOETHE ispita traje oko 150 minuta i obuhvata  4 dela:

 • leseverstehen – razumevanje pročitanog teksta
 • sprachbausteine – proveru gramatike i vokabulara
 • hörverstehen – razumevanje odslušanog
 • schriftlicher Ausdruck – sastavljanje pisama i sastava

Usmeni deo GOETHE ispita traje oko 15 minuta.

Goethe Institut objavljuje rezultate ispita 4 – 6 nedelja nakon ispita. Radi utvrđivanja ukupnog broja poena osvojeni poeni svih delova ispita se sabiraju. Postignuti rezultati na ispitu dokumentuju se u obliku poena i opisnih ocena.