Zašto nemački jezik?

 • Korak do posla ili ulaznica na jedinstveno tržište rada u EU
  Veoma je bitan  polaznicima koji u cilju ličnog i profesionalnog usavršavanja koji žele da nauče nemački jezik da bi lakše našli posao. Nezaposlenima koji žele da povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

 •  Zato što je zabavan
  Straßenbahnhaltestellenschild – ako ste od onih osoba koje se zaprepaste kada vide ovakvu reč i nose sa mišlju da nikada neće moći da savladaju nemački jezik, nemojte da vas to zavara. Za  nemački jezik važi da koliko god da ima izuzetaka, mnogo više ima pravila kojih treba da se držite. Otkrićemo vam malu tajnu. Kada god vidite ovakvu reč treba da znate da se takva reč uvek deli jer je satavljena od više reči a poslednja u nizu nosi značenje iste. Dakle, ako smo imali reč Straßenbahnhaltestellenschild, kada je podelimo na Straßen/ bahn/ halte/ stellen/ schild[/ dobijamo reči koje znače ulica/ pruga/ stoj/ mesto/ znak. Zaključak je? Ta naizgled beskrajna reč nam u stvari govori da treba da stanemo jer ćemo naići na prugu. Zar nije lako? 🙂

 • Opšte i sturkovno usavršavanje
  Još jedan bitan razlog zašto ga je dobro znati jeste da veliki deo edukativnih materijala iz  oblasti medicine i prava su upravo na ovom jeziku.

 • Kultura i zabava
  Odlazak u Nemačku bez znanja jezika može nekima pokvariti utisak imajući u vidu a da većina starijih ljudi ne priča engleski ako izuzemo Berlin koji je danas prestonica multikulturalnosti.

 • Kursevi po savremenim programima i metodama uskladjenim sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen – GER)
 • Kursevi zasnovani na komunikativnom pristupu radi što lakšeg aktivnog usvajanja nemačkog jezika
 • Kursevi pripreme za sertifikovane ispite na Geteovom ili Austrijskom institutu
 • Male grupe (do 6 polaznika)
 • Iskusni predavači
 • Rad u prijatnoj atmosferi u centru grada
 • Prepodnevni, popodnevni i večernji termini
 • Nastava 2 x 90 minuta nedeljno
 • Fond časova: 24 dvočasa
 • Gratis udžbenici
 • Besplatno ulazno i završno testiranje

WHAT PEOPLE ARE SAYING