Tailor made kursevi jezika za kompanije

Iz ponude koju Language Workshop ima za pravna lica, posebno izdvajamo Tailor made kurseve stranih jezika, izuzetno skrojene po meri za potrebe svih profesija klijenta za koga se nastava organizuje. Prvo zajedno sa našim profesorima detaljno  analiziramo potrebe radnog mesta svakog zaposlenog u Vašoj firmi naravno u zavisnosti od profesije u kojoj zaposleni radi  i u skladu sa tim  izrađujemo posebno dizajniran nastavni plan i program koji omogućava Vašim zaposlenima da u što kraćem roku savladaju jezik.

Osim  toga, naši predavači  će  utvrditi kojim jezičkim jedinicama se treba posebno posvetiti.  Na Tailor made tipu kursa profesori se ne ograničavaju na korištenje jednog udžbenika ili metode predavanja već se materijali kombinuju u zavisnosti od vaših potreba i dobijaju se na svakom času. Trudimo se da pratimo novosti i zanimljivosti kada se radi o materijalima koje naši polaznici savladavaju.

Polaznici sa lakoćom savladavaju strani jezik jer se pažnja posvećuje onim jezičkim jedinicama koje stvaraju najveću prepreku u komunikaciji.

Tailor made kurseve stranih jezika organizujemo za kompanije koje dolaze iz različitih sektora poslovanja i moguće ih je prilagoditi svakoj oblasti poslovanja (IT i digitalne kompanije, mediji i izdavaštvo, duvanska industrija, državne i gradske institucije, bankarstvo i finansije, turizam i hotelijerstvo, medicina, tekstilna i modna industrija, naftna i gasna industrija,  industrija nameštaja, umetnosti i dekoracije.