Italijanski jezik

Standardni

Standardni kurs italijanskog jezika namenjen je polaznicima koji žele da nauče i sa sigurnošću koriste ovaj jezik. Metodologija zasnovana je na komunikativnom pristupu, veoma su interaktivni i dinamični i prate zajednički evropski referentni okvir za učenje stranih jezika. Ovo će vam omogućiti da sa lakoćom savladate jezičke jedinice vašeg nivoa.

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu