Francuski jezik

Priprema za DELF / DALF

Zvanični sertifikati o stepenu poznavanja francuskog jezika za sve kandidate kojima to nije maternji jezik, Diplôme d’études en langue française (DELF), odnosno Diploma za učenje francuskog jezika i Diplôme approfondi en langue française (DALF), odnosno Diploma za napredni nivo poznavanja francuskog jezika su ujedno i zvanične diplome pri Ministarstvu prosvete ove zemlje.

Pripreme se organizuju za polaznike koji već  koji žele da polažu ispit i žele podrobnije da se upoznaju sa načinom polaganja ispita, delovima ispita i kriterijumima ocenjivanja. Polaznici dobijaju sva potrebna obaveštenja kao i pisani materijal koji će im biti od koristi i odgovare na sva njihova pitanja u vezi sa ispitom.

U drugoj fazi priprema polaznici rade nekoliko probnih ispita poštujući vremenska ograničenja. Neke delove ispita polaznici rade za domaći zadatak ali se od njih zahteva da se ponašaju kao na ispitu: da urade zadatak za određeno vreme, bez upotrebe rečnika, gramatika i priručnika i bez ikakve pomoći sa strane, kao na ispitu.

Pripreme drže profesori francuskog jezika  koji su i licencirani ispitivači za ispite DELF/DALF čiji su nivoi usklađeni sa Zajednički evropski okvirom za jezike (ZEO). Budući da se u našem Centru i nastava i ispiti organizuju takođe u skladu sa ZEO, naši profesori su veoma iskusni i dobro poznaju način rada koji je vrlo efikasan kako za sticanje znanja tako i za sticanje diplome.

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu