Zašto francuski jezik?

  • Zato što koristimo toliko galicizma
    Da li znate da je reč  žurka galicizam? Isto kao i abažur, balet, banalan, bataljon, boem, grupa, žaluzina, žargon, ešarpa, kabina, kavaljer, masaža, parket, ruž i šmizla. I još nekoliko desetina reči koje potiču iz francuskog jezika. U drugoj polovini 19. i početkom 20. veka u srpskom su političkom i kulturnom životu veoma značajnu ulogu imali Parizlije, kako su od milošte nazivali naše đake školovane na francuskim univerzitetima.

  • Opšte i sturkovno usavršavanje
    U drugoj polovini 19. i početkom 20. veka u srpskom su političkom i kulturnom životu veoma značajnu ulogu imali Parizlije, kako su od milošte nazivali naše đake školovane na francuskim univerzitetima. I dan danas francuski je veoma bitan kod studenata prava, muzike, lekara.

  • Kultura i zabava
    Na ovom jeziku su ispevane neke od najlepših šansona i opera. I dan danas je obavezan za studente muzičke akademije na odseku solo pevanje. Bar osnovno znanje, da bi mogli da iščitavaju partiture.