Engleski jezik

Standardni

 • Nikada niste učili engleski jezik ili kao da ga nikada niste učili?
 • Razumete ponešto, ali nikako da progovorite?
 • Želite da svoje postojeće znanje usavršite i upotpunite, da pasivno poznavanje engleskog jezika postane aktivno znanje?
 • Voleli biste da sa lakoćom komunicirate kako na poslovnom tako i na privatnom planu?
 • Želite da se osećate sigurno gde god da ste?

Upišite jedan od naših standardnih kurseva koji podrazumevaju nivoe: pripremni 1 i 2, početni 1 i 2, srednji 1 i 2 i viši 1 i 2. U potpunosti prate CEF -Zajednički evropski referentni okvir za jezike (The Common European Framework of Reference for Languages).

Naše grupe su male da bismo mogli da se posvetimo potrebama svakog polaznika.
Program i metodologija su savremeni i zasnovani na komunikativnom pristupu – na časovima primenjujemo tzv. “learning through doing” metodu koja podrazumeva da akcenat stavljamo na konverzaciju tj. primenu vokabulara, gramatike i drugih veština koje učimo, na vaša sopstvena iskustva i stavove. Diskutujući o mnogim svakodnevnim i društveno korisnim temama, ćete lakše i uspešnije usvojiti engleski jezik i moći ćete da ga koristite u svakodnevnoj kako formalnoj tako i neformalnoj komunikaciji.

U Language Workshop centru insistiramo na tome da je učenje jezika jedan živ i dinamičan proces, pa pored konverzacije i razvijanja drugih veština poput slušanja, čitanja, pisanja pomoću kojih sistematično učite jezik, trudimo se da vam približimo kulturu i društvo engleskog govornog područja.

Pridružite nam se i sa lakoćom naučite da tečno, tačno i sa sigurnošću
koristite engleski jezik!

 • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Moguce je i 3x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Fond časova je 32 dvočasa, 4 meseca
 • Termini se dogovaraju sa polaznicima
 • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
 • Materijal je uključen u cenu