Priprema za IELTS

IELTS (The International English Language Testing) test određuje nivo znanja engleskog jezika polaznika koji žele da studiraju ili traže zaposlenje u određenim zemljama. IELTS se sastoji od četiri dela provere znanja, nakon čega se vaše znanje rangira na skali od 1-9.

Naši kursevi Vas pripremaju za ovaj test sistematičnim upoznavanjem sa elementima IELTS testa, njihovim podelama, vrstama pitanja i načinima kako da najlakše dođete do tačnog odgovora.

IELTS (The International English Language Testing) namenjen je svima koji planiraju dalje školovanje na nekim od inostranih univerziteta, kao i osobama koje žele da migriraju u neku od zemalja gde je ovaj ispit tražen (Australija, Kanada, Novi Zeland, UK).

Ovaj test proverava vašu sposobnost komunikacije i razumevanja engleskog jezika kroz četiri veštine- slušanje, razumevanje teksta, pisanje i govor.

Language Workshop centar organizuje pripremu za polaganje IELTS testa koja uključuje vežbanje sve četiri veštine- Listening, Speaking, Reading and Writing- koje se polažu na ovom testu, kao i niz saveta koji će vam pomoći da lakše savladate sve složene elemente ovog testa tj. da savladate osnove usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku.

Nastava se održava dva ili više puta nedeljno u zavisnosti od termina polaganja, potreba  i nivoa znanja polaznika. Stoga se dinamika rada i trajanje kursa mogu naknadno utvrditi.


language-min

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu