Engleski jezik

Poslovni

Kursevi poslovnog engleskog jezika namenjeni su polaznicima različitih profesija koji žele da usavrše svoje znanje i veštine iz engleskog jezika. Kursevi su zasnovani na najsavremenijim metodama i programima koji prate stalne promene u poslovnoj komunikaciji i korespodenciji. Kursevi će vam omogućiti da naučite finese komuniciranja u formalnim poslovnim situacijama, sa poslovnim partnerima, klijentima, na sastancima i brojnim drugim situacijama..
Naši kursevi kroz individualan pristup i radom u malim grupama omogućavaju polaznicima da postanu konkurentniji i reprezentativniji u svojoj profesiji.

  • Poslovni engleski- opšta poslovna komunikacija i korespodencija za nivoe od A2-C1.

  • Poslovni engleski za pravnike.

  • Poslovni engleski za menadžere.

  • Poslovni engleski za ekonomiste.

  • Poslovni engleski za turizam i ugostiteljstvo.

  • Poslovni engleski za marketing.

  • Poslovni engleski za  Policiju, organe reda – civilne i vojne policije, međunarodne agencije za sprovođenje zakona, radnika obezbeđenja, carinske i granične kontrole i radnika odeljenja za migracije.