Engleski jezik

U ljudskim resursima

Engleski jezik u ljudskim resursima (HR) Vam pomaže u razvijanju veština potrebnih za snalaženje u raznim poslovnim situacijama  bilo da su u korporativnom svetu ili novonastalim startapima.

Poslednjih godina javlja se ekspanzija HR managera, saradnika i direktora pa samim tim rastu i potrebe savladavanja naprednih nivoa engleskog jezika što je razumljivo imajući u vidu da se veliki broj kompanija bavi outsorsingom svojih HR radnika.

Na našem kursu ćete praktično proći intervjuisanje kandidata, učestvovanje na sastancima, efikasno obavljanje telefonskih poziva, pisanje emailova, vokabular potreban za evaulaciju rada svih zaposlenih, držanje prezentacija i sl. Akcenat je na poboljšanju kako pisanog tako i govornog jezika.

Cilj kursa

 • Kako započeti prezentaciju 

 • Kako prepoznati formalni i neformalni govor 

 • Koje su to fraze koje su česte u poslovnom svetu 

 • Kako se formalno i neformalno obraćati u email-u 

 •  Efikasnija i samopouzdanija komunikacija

 •  Tačniji i tečniji govor uz simulacije intervjua, sastanaka

 •  Uspešnije i efikasnije učestvovanje na online intervjuima

 •  Usavršavanje pisanog engleskog jezika i učenje obrazaca pisanja u emailovima

 •  Proširenje vokabulara 

 •  Usavršavanje  strukture izražavanja 

 •  Uspešnije snalaženje u multikulturalnoj sredini 

 • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Moguce je i 3x nedeljno u trajanju od 90 minuta
 • Fond časova je 32 dvočasa, 4 meseca
 • Termini se dogovaraju sa polaznicima
 • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
 • Materijal je uključen u cenu