KURSEVI JEZIKA ZA SVE UZRASTE

Evropa je vrlo ponosna na svoju jezičku raznolikost istoriju i kulturu.

Program i metode koje koristimo zasnovani su na komunikativnom pristupu, što znači da akcenat stavljamo na konverzaciju i praktičnu primenu naučenog koristeći metodu “learning through experience” tj. “učenje putem iskustva” gde se diskutujući na brojne teme koje obrađujemo traži od vas da iznosite svoja mišljena, iskustva i stavove. Gramatika i vokabular, veštine poput slušanja,čitanja i pisanja, pravilan izgovor se vežbaju u cilju sticanja sigurnosti u korišćenju jezika i tečnom izražavanju u formalnim i neformalnim situacijama.

U Language Workshop centru insistiramo na tome da je učenje jezika jedan živ i dinamičan proces koji je prilagodjen potrebama naših polaznika.  Pored znanja kojima sistematično učite jezik, trudimo se da vam približimo kulturu i društvo engleskog, ruskog ili španskog govornog područja.