Kursevi jezika za decu

Kada dete u najranijem uzrastu počne da uči strani jezik, ono ovaj proces prihvata kao nešto što je normalno, lepo i počinje da bude neizostavni deo njegovog života. Iako dok je dete ne shvata zašto je ta aktivnost važna za njega, jezike počinje da doživljava na isti način kao što doživljava boravak u obdaništu, školici.

U ranom uzrastu deca imaju sposobnost da usvajaju velikom brzinom neverovatan broj reči, a da toga nisu ni svesni. Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na odrasle. Nudimo kureve jezika za decu na engleskom,španskom, nemačkom, ruskom italijanskom, francuskom, norveškom, švedskom i arapskom a sprskom jeziku za strance.

U prijatnoj, dinamičnoj i veseloj atmosferi, kroz igru, pesmu, recitaciju i glumu, polaznici našeg jezičkog centra usvajaju strani jezik na lak, spontan i potpuno prirodan način, razvijajući se u sredini koja podsticajno deluje na dete.

Povezujemo reč i sliku, frazu i situaciju, plešemo uz omiljene pesme i razumemo ih. Usvajamo odličan izgovor, stičemo samopouzdanje u govoru i aktivno učestvujemo u nastavnom procesu.


Preschool

  • Kurs se održava 2x nedeljno u trajanju od 90 minuta
  • Fond časova je 24 dvočasa
  • Termini se dogovaraju sa polaznicima
  • Veličina grupe je od 3 do 6 polaznika
  • Materijal je uključen u cenu